این محصول بر پایه‌ی کلستروم گاوی است. کلستروم (آغوز)، یک مایع غنی از مواد مغذی که توسط پستانداران ماده در چند روز اول پس از زایمان تولید می‌شود، مملو از فاکتور‌های ایمنی، فاکتور‌های رشد و ترمیم بافت است. کلستروسام به ارتقا ایمنی کمک می کند